Ochrana osobních údajů


1. Bezpečnost

Nautica360 s.r.o. respektuje vaše soukromí. Ochraně vašeho soukromí, stejně jako i zabezpečení veškerých dat věnujeme při svých obchodních postupech mimořádnou pozornost.
Aby Nautica360 s.r.o.  ochránila data, která máme pod kontrolou, proti zneužití, ztrátě, porušení, přístupu neoprávněných osob nebo proti neoprávněnému prozrazení, používá vhodná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu se stavem technologického vývoje.

2. Používání externích odkazů

Internetové stránky Nautica360 s.r.o. mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran provozované poskytovateli, kteří s námi nejsou ve spojení. Klepnete-li na odkaz, nemáme dále vliv na shromažďování, ukládání nebo zpracování jakýchkoli osobních údajů a dat přenesených klepnutím na odkaz (např. IP adresu nebo URL stránky, která obsahuje odkaz), protože chování třetích stran je z povahy věci mimo naši kontrolu. Nemůžeme proto odpovídat za zpracování osobních údajů a dat třetími stranami, z tohoto důvodu se výše uvedené prohlášení o bezpečnosti nevztahuje na tyto externí odkazy.

3. Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním a zasíláním obchodních sdělení v elektronické podobě

Poskytnete-li nám své osobní údaje, zpracováváme je, případně námi pověřený správce, se kterým máme uzavřenu příslušnou smlouvu, abychom vás informovali o svých produktech a službách, pro účely technické správy webových stránek, zákaznické správy, produktových průzkumů, pro dotazy, které zašlete Nautica360 s.r.o., nebo pro marketingové účely pouze v rozsahu nezbytném k tomuto účelu. Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb najmutí Nautica360 s.r.o. jsou povinni zachovávat důvěrnost a dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Vaše údaje nebudou bez vašeho souhlasu postoupeny třetím stranám mimo Nautica360 s.r.o. a/nebo mimo pověřeného správce.
Registrací a vyplněním osobních údajů návštěvník uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný souhlas s tím, aby společnost Nautica360 s.r.o., IČ: 052 48 965, jako provozovatel, případně jí určený správce, zpracovávala poskytnuté osobní údaje, uložila je ve své databázi a využila je pro účely uvedené ve výše uvedeném odstavci.
Registrací návštěvník současně souhlasí s tím, aby mu společnost Nautica360 s.r.o., IČ: 052 48 965, jako provozovatel, odesílala obchodní sdělení o nabídce zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty nebo služby krátkých zpráv (SMS) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje návštěvník dobrovolně a na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat výslovným a určitým projevem učiněným formou doporučeného dopisu či e-mailu provozovateli. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné zrušit rovněž prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení Nautica360 s.r.o. . V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. Data pro účely fakturace a účtování nejsou dotčena.

4. Používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, když navštívíte naše internetové stránky. Cookies můžete podle svého přání kdykoli smazat. Upozorňujeme však, že smazání cookies může mít za následek, že některé funkce již nebudou k dispozici. Informace o smazání cookies naleznete ve funkci Nápověda svého prohlížeče.

Nautica360 s.r.o.  používá cookies a aktivní komponenty (např. JavaScript) pro sledování preferencí návštěvníků a optimální přizpůsobení rozvrhu svých webových stránek.

Rozsah a účel zpracování dat:

Když navštívíte naše webové stránky, uložíme jméno Vašeho poskytovatele služeb Internetu, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštívíte, veškeré Vámi stažené soubory, shlédnutá videa/puštěné audio stopy, jednotlivé odkazy, na které kliknete, vyhledávaná slova a fráze (site search), jakož i datum a délka Vaší návštěvy. Pokud je Vaše návštěva výsledkem online reklamy, jako např. bannerů, reklamních videí, kampaní ve vyhledávačích, zaznamenáváme rovněž, jaký banner, Adword, atd. motivovaly Vaši návštěvu webových stránek nautica360.cz.

Tyto informace nám pomáhají co nejlépe přizpůsobit naše webové stránky potřebám všech návštěvníků.

Cookies jiných poskytovatelů:

Některé internetové stránky Nautica360 s.r.o.  zahrnují obsah a služby jiných poskytovatelů (např. YouTube, Facebook, Instagram), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Nautica360 s.r.o. nemá vliv na zpracování osobních údajů a dat těmito poskytovateli.

Pro informace o způsobu zpracování vašich dat navštivte internetové stránky příslušného poskytovatele.


5. Používání analytických nászrojů Google Analytics, Mouseflow, IBM Marketing Cloud, Facebook Pixel a měření přístupu

Na těchto internetových stránkách provádí společnost Nautica360 s.r.o. měření přístupu pomocí nástroje k analýze navštěvovaných webových stránek společnosti Google Analytics, Mouseflow a IBM Marketing Cloud. Na svých facebookových stránkách provádí společnost Nautica360 s.r.o. měření přístupu pomocí nástroje Pixel.

Přístupová data jsou zaznamenávána anonymně, takže není možné vytvoření spojení k uživateli. K tomuto dochází obzvláště díky anonymizaci IP-adresy.

Aby byla umožněna analýza použití webové stránky, používají se k záznamu tzv. cookies. Díky tomu může Nautica360 s.r.o. především zlepšit kvalitu dat. Zaznamenané informace o použití internetových stránek jsou anonymně přenášeny na server statistiky, který je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) ve Spojených státech amerických.

Přístup k těmto anonymním údajům obdrží výhradně oprávněné osoby.


6. Používání sociálních zásuvných modulů jako součásti sociálních médií

  • Facebook

Internetové stránky Nautica360 s.r.o.  používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook“). Zásuvné moduly lze identifikovat pomocí loga Facebook nebo přípony „Facebook“, „Like“ nebo „Share“.

Při vaší návštěvě některé z našich internetových stránek, která je obsahuje, jsou tyto zásuvné moduly původně deaktivované. Zásuvné moduly nejsou aktivované, dokud neklepnete na příslušné tlačítko. Aktivací zásuvných modulů vytvoříte spojení s Facebookem a vyjádříte souhlas s přenosem dat na Facebook. Jste-li přihlášeni na Facebook, může Facebook spojit vaši návštěvu s vaším účtem Facebooku. Stisknete-li příslušné tlačítko, přenese váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na Facebook, kde se uloží.

Informace o rozsahu a účelu sběru dat, o dalším zpracování a používání dat společností Facebook a vašich právech a nastaveních, která můžete použít pro ochranu svého soukromí, jsou uvedeny v prohlášení Facebooku o ochraně dat.

Nechcete-li, aby Facebook shromažďoval vaše data prostřednictvím našich stránek, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit z Facebooku.

  • YouTube

Internetové stránky Nautica360 s.r.o.  používají videoplatformu YouTube provozovanou společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů.

Otevřete-li některou stranu z našich webových stránek, integrovaný přehrávač YouTube vytvoří spojení s YouTube pro zajištění technického přenosu video nebo audio souboru. Je-li navázáno spojení s YouTube, jsou na YouTube přenášena data.

Informace o rozsahu a účelu sběru dat, dalším zpracování a používání dat společností YouTube a vašich právech a nastaveních, která můžete použít pro ochranu svého soukromí, jsou uvedeny v prohlášení YouTube o ochraně dat.

  • Instagram

Internetové stránky Nautica360 s.r.o. používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Instagram, která je provozována společností Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Zásuvné moduly lze identifikovat pomocí loga Instagram nebo přípony „Instagram“.

Při vaší návštěvě některé z našich internetových stránek, která je obsahuje, jsou tyto zásuvné moduly původně deaktivované. Zásuvné moduly nejsou aktivované, dokud neklepnete na příslušné tlačítko. Aktivací zásuvných modulů vytvoříte spojení s Instagramem a vyjádříte souhlas s přenosem dat na Instagram. Jste-li přihlášeni na Instagram, může Instagram spojit vaši návštěvu s vaším účtem Instagramu. Stisknete-li příslušné tlačítko, přenese váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na Instagram, kde se uloží.

Informace o rozsahu a účelu sběru dat, dalším zpracování a používání dat společností Instagram a vašich právech a nastaveních, která můžete použít pro ochranu svého soukromí, jsou uvedeny v prohlášení Instagramu o ochraně dat.