Kapitánské průkazy

CHORVATSKÝ PRŮKAZ 

ČESKÝ PRŮKAZ VYDÁVANÝ MDČR

RÁDIO PRŮKAZ


Český i chorvatský průkaz mají svoje výhody i nevýhody plynoucí z jejich oprávnění a omezení. Na této stránce uvádíme základní parametry českých a chorvatských průkazů. Srovnání níže by Vám mělo ulehčit rozhodování, který z nich je pro Vás v danou chvíli ideální.

Chorvatské kapitánské průkazy doporučujeme z důvodu jejich snadné dostupnosti, časové neomezenosti a obsaženému povolení k obsluze radiostanice. Jsme si vědomi, že převážná část českých jachtařů tráví svoji dovolenou právě v oblasti chorvatského jadranu a tak oficiální omezení průkazu na Chorvatsko a v praxi uznávání charterovými společnostmi i v jiných státech, nedělá větší problémy. Chorvatský průkaz je pro nás Čechy skvělým startem do světa jachtingu. Pokud Vás to "chytne", můžete se kdykoliv vydat cestou českého průkazu a zvýšit si tak kvalifikaci třeba až na zaoceánskou plavbu.
Velkou výhodou je, že chorvatský průkaz kategorie B lze později využít pro povinné potvrzení praxe. Stačí doložit kopii průkazu a jachtařskou knížku nebo lodní deník, které dokladují, že máte napluto ve funkci kapitána minimálně 500 NM.

 


CHORVATSKÝ PRŮKAZ

PŮSOBNOST A OMEZENÍ

Omezení do 30 tun výtlaku plavidla. (orientačně 12m plachetnice váží do 6t)

Vzdálenost 12 NM od pevniny nebo nejbližšího ostrova.

Oficiálně je kapitánský průkaz omezen na Chorvatské teritoriální vody. Je realitou, že na tento průkaz nejsou evidovány problémy s předáváním lodí charterovou společností zákazníkovi i v jiných zemích. Uznání průkazu mimo Chorvatsko si u konkrétního pronajímatele každopádně předem ověřte! Pro naše zákazníky toto ověření na vyžádání provádíme.

PLATNOST - Neomezená.

PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY - Pro Chorvatsko je součástí kapitánského průkazu. Jinými slovy, pokud vlastníte chorvatský průkaz, nemusíte v Chorvatsku již samostatný průkaz radiotelefonisty dokládat.

PRAKTICKÁ PŘIPRAVENOST - Pro vydání základního chorvatského průkazu není potřeba praxi dokládat. Rozsah praktického kapitánského kurzu je však u naší společnosti na úrovni potřebné pro vykonání praktické zkoušky, která je nutná pro získání českého průkazu MDČR. Tímto je garantován vysoký důraz jak na teoretickou, tak i praktickou přípravu kurzistů.

TEORIE - Zkouška na chorvatském kapitanátu je ve srovnání s požadavky na český průkaz jednodušší. Záběr požadavků není tak široký. Rozhodně se však nejedná o formalitu. Bez poctivé přípravy se zvládnout nedá.

Pro naše žáky máme připravena učební skripta a cvičný test.

ČASOVÁ A ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST - Kapitánský průkaz je majiteli přibližně do měsíce zaslán poštou.

ZKOUŠKA - Probíhá před zkušební komisí. Komunikace se nemusíte obávat. Probíhá v češtině nebo angličtině. Poplatek 900 HRK.

POZNÁMKA - v Chorvatsku je průkaz vyžadován k řízení plavidla jehož délka je větší než 2,5m nebo pokud výkon jeho motoru přesahuje 5kW.

Chorvatský kapitánský průkaz

      Chorvatský kapitánský průkaz zadní strana

 


ČESKÝ PRŮKAZ

PŮSOBNOST A OMEZENÍ - Mezinárodně uznávaný dokument vydávaný Ministerstvem dopravy ČR. Omezení plavby dle skupin C,B,A.

UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o průkaz VMP (Vůdce malého plavidla) vydávaný Státní plavební správou. Více o VMP ZDE.

Stupeň C - Velitel pobřežní plavby (Yachtmaster Coastal) - vzdálenost od pobřežní linie 20 námořních mil, loď do 16m délky, vítr do 6° Beaufortovy stupnice

Stupeň B - Velitel mořské plavby (Yachtmaster Offshore) - vzdálenost od pobřežní linie 200 NM, loď do 24m délky. (zároveň je to úroveň průkazu, od které lze udělit povolení k provozování instruktorské činnosti pro účel zkoušky MDČR).

Stupeň A - Velitel oceánské plavby (Yachtmaster Ocean) - vzdálenost od pobřeží bez omezení, loď do 24m délky. Oficiálně lze tedy absolvovat například zaoceánskou plavbu.

PLATNOST - 10 let. Před uplynutím této doby je potřeba doložit jachtařskou praxi. Ideálně ve formě jachtařské knížky. Za vystavení nového průkazu / prodloužení se platí poplatek. Informace ohledně prodloužení průkazu ZDE.

PRAKTICKÁ PŘIPRAVENOST - Je potřeba doložit potvrzení o absolvování praktické zkoušky. Praktická zkouška je v rozsahu týdenního kurzu na moři pod vedením certifikovaného instruktora. V tomto případě volte náš kurz, u kterého je poznámka "Potvrzení praxe".
Pro výše uvedené doložení praxe existuje i druhá alternativa. Být držitelem chorvatského průkazu B a mít napluto ve funkci kapitána lodě minimálně 500NM - nutno doložit jachtařskou knížkou nebo lodním deníkem.

ČASOVÁ A ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST - v případě českého průkazu je potřeba počítat s tím, že celá procedura zabere až několik měsíců. Je potřeba absolvovat praktickou zkoušku - kapitánský kurz (Nautica360), teoretickou zkoušku (Nautica360 + MDČR), zkoušku na rádio průkaz (ČTÚ) a lékařskou prohlídku. Z důvodu delší času, který je potřeba k získání českého průkazu, doporučujeme našim kurzistům složení zkoušky na průkaz chorvatský. Můžete vyrazit prakticky obratem na svoji samostatnou plavbu a zdokonalovat se v praktických dovednostech. Doma pak máte dostatek času pro dokončení procedury potřebné k získání průkazu českého. K vydání českého průkazu není potřeba dokládat průkaz radiotelefonisty / VHF. K zapůjčení lodě je však VHF průkaz vyžadován.

ZKOUŠKA - Komise několika lidí, zkouší postupně všechny potřebné obory. Poplatek přibližně 1000 Kč.

VÍCE INFORMACÍ

český kapitánský průkaz mdčr    český kapitánský průkaz mdčr zadní strana

 


PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY - Skládá se samostatná zkouška formou testu na ČTU v Praze. Jeho platnost po vydání je 10 let. Po uplynutí této doby bude doba platnosti stanovena na 5 let pro každé další prodloužení doby platnosti průkazu. Prodlužuje se jen formou žádosti. Expiraci je ale pořeba hlídat! Pokud uteče více jak rok po ukončení platnosti, je potřeba složit novou zkoušku.
Chorvatské charterové společnosti předložení rádio průkazu vyžadují. Loď si bez něj půjčit nelze. Musí jej vlastnit alespoň jeden člen posádky.

 

rádio vhf průkaz

 

 

 

 

 

 

 

Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby OFP - průkaz platný pro obsluhu lodních stanic pro pásmo VHF (VKV) v příbřežní plavbě bez použití prvků systému GMDSS. Zkouška (písemná a ústní) na ČTÚ Praha. (původní průkaz OFN již není vydáván - podrobnosti ke změnám ve vydávaných průkazech ZDE)
- vhodný pro držitele průkazů MDČR typu "C“

Všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby VFN - průkaz platný pro obsluhu lodních stanic a zároveň i pobřežních stanic na vnitrozemských vodních cestách bez použití prvků systému GMDSS. Zkouška (písemná a ústní) na ČTÚ Praha.
- vhodný pro držitelé průkazů MDČR typu "B“.

Po absolvování zkoušky jsou nově průkazy vydávány s platností 10 let. Po uplynutí této doby bude doba platnosti stanovena na 5 let pro každé další prodloužení doby platnosti průkazu.

 

 

Široká nabídka učebnic, skript a jiné jachtařské literatury na našem E-Shopu !