Pojištění kauce

 

 

Již léta spolupracujeme s osvědčenou německou pojišťovnou Yacht-Pool, která je specialistou na pojištění složené kauce neboli depozitu při pronájmu lodí. Nabízí také další doplňková pojištění související s jachtingem. Za standardní pojistnou částku nemáte pojištěn jeden týden, ale všechny Vaše chartery po dobu následujících 12 měsíců! Zákazníkům, kteří mají loď pronajatou od naší společnosti Nautica360,poskytujeme v případě pojistné události asistenci zdarma.

Pojistná částka Spoluúčast Pojistné €
do 500 € 5 % min. 50 € 66 €
do 1 000 € 5 % min. 50 € 121 €
do 1 500 € 5 % min. 50 € 176 €
do 2 000 € 5 % min. 50 € 231 €
do 2 500 € 5 % min. 50 € 286 €
do 3 000 € 5 % min. 50 € 341 €
do 3 500 € 5 % min. 50 € 396 €
do 4 000 € 5 % min. 50 € 451 €
do 4 500 € 5 % min. 50 € 506 €
do 5 000 € 5 % min. 50 € 561 €

Pro uzavření pojištění zvolte nahoře možnost "POJISTKA ON-LINE". Pomocí posuvníku v online formuláři, můžete pohodlně zvolit požadovanou výši kauce.

O pojištění kauce

S charterem lodí je nedílně spojená i povinnost složit pronajímateli vratnou kauci. V případě zaviněného poškození lodě během plavby je pak z této kauce sražena příslušná suma. Poškození většího rozsahu, které by kauce nepokryla, již zpravidla hradí provozovateli jeho pojišťovna.

Hodnota vratné kauce se pohybuje v řádu tisíců EUR a její ztráta,tak může znamenat citelnou ránu do rozpočtu plavby. Není proto od věci tomuto riziku předcházet a na možnost ztráty kauce se pojistit. Našim klientům vždy doporučujeme rozdělit hodnotu pojistky mezi členy posádky jako povinný náklad na plavbu. Proti tomuto zpravidla nikdo neprotestuje. Naopak z praxe známe případy,kdy byla stržená nepojištěná kauce a když pak kapitán požádal posádku o rozdělení nákladů rovným dílem, bylo mu nelichotivě sděleno “…ty jsi kapitán, bylo to tvoje chyba, tak si to zaplať…“

Mnoho charterových společností také nabízí možnost pojištění kauce přímo v kanceláři při přebírce lodě. V takových případech pak již většinou nemusíte vratnou kauci vůbec skládat nebo je vratná kauce o mnoho nižší. Rádi Vám sdělíme podmínky konkrétní charterové společnosti.

V případě škodní události rozhodně nic nepodceňujte a snažte se zajistit co nejvíce dokumentů a dokladů přímo na místě.

Pojišťovně Yacht-Pool je potřeba doložit následující doklady:

 • originál faktury za pronájem a doklad o výši kauce (obdržíte od naší společnosti Nautica360)
 • doklad o uhrazení pronájmu a doklad o uhrazení samotné kauce
 • seznam posádky plavidla (ideálně kopie originálu, který máte přiložen v dokladech od lodě)
 • výstižný popis průběhu škodné události a rozsahu škody. Tento popis musí potvrdit svými podpisy kapitán a všichni členové posádky. Protokol je ideální napsat v angličtině nebo němčině
 • kopii smlouvy o pronájmu plavidla (obdržíte od naší společnosti Nautica360)
 • doklad o zadržení kauce
 • protokol o původu, příčině a rozsahu škody potvrzený charterovou společností
 • doporučujeme také doložení protokolu policie nebo kapitanátu a jména, adresy případných zúčastněných osob a svědků
 • doklady o hodnotě věcí (faktury, účtenky v originálu)

Yacht-Pool parametry a výhody

Parametry pojištění:

 • zvolená částka depozitu nemůže být nižší, než výše depozitu uvedena ve smlouvě s charterovou společností
 • pojištění je platné po dobu 12 měsíců od jeho uzavření na všechny chartery, kde je pojištěnec uveden jako kapitán v charterové smlouvě
 • v případě, že je některý depozit v rámci 12-ti měsíců vyšší, než částka v původní smlouvě, je potřeba pojištění navýšit. V opačném případě má pojišťovna právo škodu neuhradit. V případě, že v rámci 1 roku plánujete více plaveb, doporučujeme rovnou se pojistit na částku očekávaného nejvyššího depozitu. Pro oblast Chorvatska bude pravděpodobně postačovat 2 000 €
 • pojištění depozitu nezbavuje klienta povinnosti složení depozitu podle smlouvy o nájmu lodě a úhrady případné vzniklé škody. Klient následně uplatní škodu prostřednictvím YACHT-POOL zasláním žádosti včetně potřebných dokladů, uvedených na stránkách www.yacht-pool.sk
 • pojištění kryje i poškození plachet, spinakru či přídavného motoru ke člunu
 • pojištění nekryje nedbalostní poškození motoru nebo převodovky
 • uvedené sazby neplatí na pojištění depozitu při regatách – podléhá speciálním podmínkám. Pro pojištění kauce během regaty si u nás vyžádejte formulář "C"

Výhody pojištění:

 • pojištění platí na všechny chartery po dobu 12-ti kalendářních měsíců (Allianz 30 dní, 50% sleva na 2. charter v daném roce)
 • pojištění kryje i poškození plachet a ucpané WC (pojištění kauce pokrývá všechny škody na pronajaté lodi, kromě těch, které vznikly v důsledku amortizace a špatné údržby lodě)
 • nejnižší spoluúčast na trhu - 5% a ze skutečné škody (pro výpočet spoluúčasti bere Yachtpool skutečnou výši škody, ne výši kauce jako většina ostatních pojišťoven)
 • v rámci jednoho formuláře lze uzavřít i pojištění storna nájmu,pojištění zodpovědnosti kapitána nebo havarijní (úrazové) pojištění
 • finančních produktů pojišťovny Yach-Pool využívá i mnoho charterových společností. Vlastnictví Yacht-Pool certifikátu je otázkou prestiže. V případě pojistné události tak máte jistotu, že charterová společnost bude jednat maximálně korektně
 • od roku 2024 budou škodní události do výše 1000Eur zlikvidovány do 48hodin od podání všech náležitých dokladů

Jednorázové pojištění charterových společností je možná dobrý marketing bohužel bez extra výhod pro klienta. Ceny jednorázových pojištění aktuálně nabízenýh produktů jsou sice o max 20% nižší avšak za cenu menšího rozsahu krytí. Spoluúčast při jednorázových pojištěních je ale vyšší než při sjednání celoročního pojištění, které nabízí Yachtpool. 

Při pojištění kauce v ceně charteru, které nabízí některé společnosti, je potřeba počítat s tím, že má menší krytí a spoluúčast až 20% z výše kauce. Klient je pojištěn "tak trochu".

Platba pojistného

Zastoupení pojišťovny Yacht-pool pro Českou a Slovenkou Republiku sídlí v Bratislavě. Platbu pojistného je proto potřeba provést na slovenský účet v měně EUR.
Ideální je převod z ČSOB nebo sesterské Poštovní Spořitelny. Platíte tak jen minimální poplatek.
Platbu lze provést i hotovostním vkladem na kterékoliv pobočce ČSOB v České Republice.

Po připsání pojistného na účet pojišťovny, Vám bude přibližně do týdne zaslán na Váš e-mail pojistný certifikát.
Pokud uzavíráte pojistku těsně před odjezdem, není to problém. Pro platnost pojištění je důležitý termín připsání pojistného na účet Yacht-poolu. Doporučujeme však uzavírat pojištění alespoň 10 dní před vyplutím.

Číslo účtu:
IBAN: SK 97 7500 0000 0040 2264 0680 (ČSOB banka)
SWIFT: CEKOSKBX
Název účtu: Yacht-Pool s.r.o.

Ve správě pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Jiný variabilní symbol není potřeba.
Pokud je začátek Vašeho pojištění v období kratším než 3 dny,prosíme o zaslání dokladu o úhradě e-mailem na info@yacht-pool.sk .

DALŠÍ DOKUMENTY:
Yacht-Pool informační brožura
Pojistné podmínky

Více informací na webu yacht-pool.sk.